Sortiment Tillbehör ÅF Konsulter Lego Service Kontakt Om oss Bibliotek Prislista
 
Silver & Stal Enterprises AB

Historik
Silver & Stal Enterprises AB är moderbolaget till fem dotterbolag. Huvudinriktningen är verkstadsföretag med kvalificerad plåtbearbetning samt egna produkter med innovativa lösningar. Bolaget startades av Lars-Erik Lejondahl i början av 1980 talet. Genom förvärv och nystartande består koncernen idag av Silver & Stål i Vingåker AB, Elektro Termo AB, UVtech AB, BoBo Cab AB och AGrum AB. De olika bolagen har under åren fått många utmärkelser för design och tekniskkompetens. Ett flertal patent har också erhållits inom olika områden, nämnas kan kallhållning av mediciner i 1 år utan tillsättning av yttre energi. Ett annat patent är transport av sängar etc med hjälp av en extern drivenhet. Styrsystem för luftrening är ett aktuellt område för patent.

Affärsidé
Silver & Stal Enterprises AB skall äga och driva verkstadsföretag med hög tillvekningskompetens samt att i dessa företag tillverka, utveckla och marknadsföra produkter med innovativa lösningar och god design.

Strategier
Dotterbolagen drivs självständigt med en hög grad av delegering.
Produkter och tjänster skall hålla hög kvalité i alla aspekter. Företagen är lokaliserade i Sverige vilket medför hög kompetens och lång erfarenhet. Den hårda utländska konkurrensen ser vi som en utmaning att klara, genom rationell produktion med innovativa lösningar kompletterat med goda rådgivare i teknik, design och markandsföring.
Företagen skall ligga i främsta ledet inom respektive affärsområde.